Voortgezet Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Leiden we op voor hun toekomst of voor ons verleden

Laptops, tablets en mobiele telefoons zijn tegenwoordig niet weg te denken in het onderwijs. Leerlingen worden steeds meer digitaal onderlegd. Een digitale planner hoort daar ook bij.

Leerlingen vinden het vaak lastig om te plannen. Pas in het 25ste levensjaar is het hersengebied wat betrekking heeft op plannen  helemaal volgroeid. Het is dus interessant dat er juist voor het 25ste  levensjaar veel beroep wordt gedaan op dit cognitieve vermogen. In de praktijk zien we dat leerlingen vaak in tijdsnood komen en hun resultaten daaronder lijden. Op termijn zorgt het voor lagere gemiddeldes, verhoogd ziekteverzuim en doubleren.

De Soggo digitale planner is speciaal ontwikkeld voor leerlingen en docenten. Het voordeel van de digitale kalender boven een papieren agenda is dat de leerling het niet kwijt kan raken en makkelijker de taken kan aanpassen. Daarnaast begeleidt de planner leerlingen stap voor stap in hun planproces. De planner kan een tijdsberekeningmaken aan de hand van het ingevulde huiswerk. Deze tijd kan de leerling dan zelf vervolgens inplannen. De leraar kan online meekijken met de leerling en in de agenda feedback geven op de planning. Zo is er meer inzicht in het leerproces en planning van de leerlingen. Tot slot kunnen leerlingen elkaar via een speciale Shoutbox helpen met huiswerk. Dit is de zogenoemde Peer Assisted Learning (P.A.L.), waarbij bewezen is dat het positieve effecten heeft op het leerproces.

Hiernaast heeft Soggo leermodules ontwikkeld ter ondersteuning van de digitale planner. Het is gebleken dat dit in combinatie met de planner de beste resultaten geeft.  Een planning maken is een vaardigheid, maar de daadwerkelijke uitvoering ervan behoeft ook extra begeleiding. Er is vaak sprake van uitstelgedrag, onzekerheid of moeite met grenzen stellen. Met de Soggo leermodules worden deze thema’s op interactieve en laagdrempelige wijze behandeld. Er wordt onder andere gewerkt met werkboeken en oefeningen in groepsverband. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke bevinden en protocollen vanuit de psychologie.

Digitale leeromgeving: Plannen
Digitale leeromgeving: Plannen


Met de door ons ontwikkelde digitale leeromgeving voor plannen wordt tijd tastbaar

Leermodules
Leermodules


Met de leermodules ontwikkel je de sociaal emotionele vaardigheden. Deze kun je inzetten in je vervolgopleiding of carrière.