Voortgezet onderwijs

Laptops, tablets en mobiele telefoons zijn tegenwoordig niet weg te denken in het onderwijs. Leerlingen worden steeds meer digitaal onderlegd. Een digitale planner hoort daar ook bij.

Leerlingen vinden het vaak lastig om te plannen. Dat is niet wonderlijk, want hun hersenen zijn nog vol in ontwikkeling. Pas in het 25ste levensjaar is het hersengebied wat betrekking heeft op plannen  helemaal volgroeid. Het is dus interessant dat er juist voor het 25ste  levensjaar veel beroep wordt gedaan op dit cognitieve vermogen. In de praktijk zien we dat leerlingen vaak in tijdsnood komen en hun resultaten daaronder lijden. Op termijn zorgt het voor lagere gemiddeldes, verhoogd ziekteverzuim en doubleren.

De Soggo digitale planner is speciaal ontwikkeld voor leerlingen en docenten. Het voordeel van de digitale kalender boven een papieren agenda is dat de leerling het niet kwijt kan raken en makkelijker de taken kan aanpassen. Daarnaast begeleidt de planner leerlingen stap voor stap in hun planproces. De planner kan een tijdsberekening maken aan de hand van het ingevulde huiswerk. Deze tijd kan de leerling dan zelf vervolgens inplannen. De leraar kan online meekijken met de leerling en in de agenda feedback geven op de planning. Zo is er meer inzicht in het leerproces en planning van de leerlingen. Tot slot kunnen leerlingen elkaar via een speciale Shoutbox helpen met huiswerk. Dit is de zogenoemde Peer Assisted Learning (P.A.L.), waarbij bewezen is dat het positieve effecten heeft op het leerproces.

Hiernaast heeft Soggo leermodules ontwikkeld ter ondersteuning van de digitale planner. Het is gebleken dat dit in combinatie met de planner de beste resultaten geeft.  Een planning maken is een vaardigheid, maar de daadwerkelijke uitvoering ervan behoeft ook extra begeleiding. Er is vaak sprake van uitstelgedrag, onzekerheid of moeite met grenzen stellen. Met de Soggo leermodules worden deze thema’s op interactieve en laagdrempelige wijze behandeld. Er wordt onder andere gewerkt met werkboeken en oefeningen in groepsverband. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke bevinden en protocollen vanuit de psychologie.

Digitale planner
Digitale planner

Met de door ons ontwikkelde digitale plankalender wordt tijd tastbaar

Leermodules
Leermodules

Met de leermodules ontwikkel je de sociaal emotionele vaardigheden. Deze kun je inzetten in je vervolgopleiding of carrière.

Deze scholen gingen je voor

Workshops gaven inzicht!

De workshops grenzen stellen en uitstelgedrag doorbreken waren toegankelijk. Er werden persoonlijke onderwerpen behandeld maar de sfeer was toegankelijk genoeg dat ik me veilig voelde om open deel te nemen en de workshop optimaal te benutten. Overigens was de workshop niet alleen leerzaam maar ook leuk om bij te wonen. Er werd een interessante mix van theorie over grenzen stellen en praktische opdrachten gegeven waardoor mijn aandacht er goed bij bleef.

Zanyar
Student Geschiedenis Universiteit Leiden

Van HAVO naar VWO

De stap van groep 8 naar de middelbare is groot. Door de betrokkenheid van de mentor ben ik mijn kwaliteiten nog beter gaan benutten. Ik heb geleerd hoe belangrijk een planning is en hoe deze zelf te maken en er aan te houden. Het lespakket was afgestemd op mijn persoonlijke situatie, hierdoor groeide ik sterk in mijn persoonlijke vaardigheden. Ik heb door de lessen en ondersteuning de stap van 1 HAVO naar 2 VWO gemaakt. Deze ervaring heeft mij handvatten gegeven die ik mijn hele leven zal gebruiken.

Dewi
Leerling 2VWO