Privacybeleid

Privacyverklaring Soggo

Soggo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.soggo.nl
KVK nummer: 55320422

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

 

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Soggo verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

 

1.1 Contactformulier

Voor- en achternaam

School (indien van toepassing)

Type opleiding

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Het e-mailbericht

 

1.2 Inschrijfformulier

Voor- en achternaam

School

E-mailadres

IP-adres

Locatie (wanneer beschikbaar)

 

2 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Soggo verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u hier voor toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze diensten;
  • verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten;
  • verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft aangemeld;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
  • daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

3 Minderjarigen

Minderjarigen van 16 jaar of jonger mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger gebruikmaken van onze website en/of (SAAS) diensten.

 

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Soggo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten (lees: profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

5 Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

6 Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de hosting van de server en opslag van gegevens. Alle e-mailberichten die wij ontvangen en versturen worden opgeslagen in de cloud dienst verzorgd door WebRuimteHosting, dit bedrijf is gevestigd in Nederland. De server van Soggo onder beheer van WebRuimteHosting is gelokaliseerd in Duitsland en/of Finland. Het datacenter is in beheer van Hetzner.

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Soggo geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7 Cookies

Soggo gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

 

7.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website.

 

7.2 Session ID cookie

Het Session ID cookie identificeert de actieve sessie op de server met betreffende device. Elke request naar de server wordt op basis van dit cookie bekeken wie de gebruiker is (authenticatie) en, afhankelijk van het antwoord, wat de gebruiker mag doen (autorisatie). Een session ID cookie is geen tracking cookie, bevat geen persoonsgegevens of leidt niet tot een uniek identificeerbare persoon.

 

7.3 Device cookie

Het device cookie identificeert een succesvolle login in een account per gebruiker, per apparaat en per browser. Op basis van dit cookie is het niet mogelijk om een account bewust te blokkeren vanaf een ander device (cyberpesten). Het device cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt niet gebruikt voor verdere communicatie in het internet verkeer.

 

7.4 Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

 

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens nooit aan Google.

 

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soggo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soggo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonlijke gegevens worden versleuteld op de server opgeslagen middels 128 bit AES encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soggo.nl.

 

10 Beveiligde verbindingen

Alle verbindingen met Soggo.nl zijn beveiligd met een SSL certificaat. Let bij het gebruik op het slotje in uw browser. Met een SSL verbinding worden (persoons)gegevens beveiligd verzonden en ontvangen over internet.