Eén van de meest kostbare bezittingen die we hebben: Tijd

Eén van de meest kostbare bezittingen die we hebben: Tijd

Op reis door de tijd met een digitale leeromgeving

Vandaag en morgen vraagt de digitaliserende maatschappij om andere vaardigheden. Het World Economic Forum stelt dat Time Management een kernvaardigheid is die onmisbaar is in het werkveld. Om leerlingen voor te bereiden op de toekomst, is de inzet van de digitale leeromgeving een belangrijke stap naar zelfredzaamheid.

Dit brengt de digitale leeromgeving u

  • Besef van tijd ontwikkelen bij uw leerlingen
  • Regie over eigen leerproces en leerdoelen
  • Dosering in voorbereiding op huiswerk, SO’s en Proefwerken
  • Inzicht in tijdsbelasting van leerlingen en docenten
  • Integratie van Zermelo roosters
  • Eén platform met inzicht in huiswerk, (vrije) tijdsbesteding en het schoolrooster
  • Solide basis in vaardigheden voor de vervolgstudie of toekomstig werkveld
  • Meer structuur en rust bij uw leerlingen, hierdoor komt de volledige potentie van de leerling tot zijn recht
  • Verdere digitalisering van uw onderwijsprogramma

Zo werkt het: Op reis met uw school en uw leerlingen

Zo ziet de reis er uit

Gaat uw school mee op reis naar de toekomst?

We komen graag vrijblijvend langs bij u op school voor een kennismaking